Azotan baru produktów sukcesem weszła na rynek Ameryki Południowej.

Yingfengyuan Industrial Group Limited w marca 2016, wywożonych produktów azotan baru 100 ton do El Salvador, oznakowania firma pomyślnie rozwijać rynek Ameryki Południowej. Nasze produkty azotan baru zostały wywiezione do Korei Południowej, Indonezji, Ukraina, Stanów Zjednoczonych, Indie, Pakistan i wielu innych państw i regionów.