Azotyn sodu eksportuje się do Ukrainy, Indonezji, Korei, Pakistanu

Yingfengyuan Industrial Group Limited w maju 2017 r. Wyeksportowała na Ukrainę 100 ton produktów azotynu sodu, co oznacza, że firma z powodzeniem opracowuje    rynek. Nasze produkty azotanu sodu i azotanu baru zostały wywiezione do Korei Południowej, Indonezji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Indii, Sri Lanki , Pakistanu i wielu innych krajów i regionów.


Nitrynian sodu, aplikacja : stosowany jako surowiec do produkcji związków nitrowych, barwniki azowe; jako zaprawa do barwienia tekstyliów, jako metalowy środek do obróbki termicznej, jako inhibitor korozji elektro-galwanicznej itp.


W przyszłości będziemy nadal dostarczać kluczową wartość dla całej branży, badać kanały importowania surowców, rozszerzać kanały eksportu produktów, zapewniać bardziej satysfakcjonującą obsługę dla wszystkich partnerów, tworzyć więcej wartości dla społeczeństwa i realizować marzenia większej liczby sztabów.

Sodium Nitrite.jpg