Suchy proszek azotowy i prążkowany

Nasza firma jest jedynym producentem azotanu sodowego w proszku i prążkowanego azotanu sodu. Ten produkt jest ważnym surowcem chemicznym, szeroko cytowanym w dziedzinie szkła, barwników, hutnictwa, medycyny i innych gałęzi przemysłu.


Dane techniczne: Bezbarwny przezroczysty lub żółtawy kryształ diamentowy o delikatnym gorzkim smaku; łatwo łatwo rozpuszczalny w wodzie, ciekły amoniak, słabo rozpuszczalny w glicerolu i etanolu. Gęstość: 2,257 (20oC), względna masa cząsteczkowa: 84,99. t.t .: 306oC, temperatura wrzenia: 380oC.
Wzór cząsteczkowy: NaNO3
Masa cząsteczkowa: 84,99
Nr CAS: 7631-99-4


Zastosowanie: Jest używany jako topnik dla przemysłu szkliwa; jako odbarwiacz, środek odpieniający i środek klarujący dla przemysłu szklarskiego. Azotan sodu jest również stosowany do barwników, przemysłu medycznego i rolniczego.