Metoda przygotowywania azotynów sodowych i Metoda konserwowania

Inspekcja azotynów sodowych:
Identyfikacja z solą: różnicowanie azotynów i soli sodowej, próbka może być umieszczona w roztworze jodku potasu w kwasie siarkowym, a następnie skrobi. Jeśli jest niebieska, próbka zostaje potwierdzona jako azotyn sodu.


Metoda przygotowywania azotynów sodowych:

Azotyn sodu ma wysoką stabilność termiczną i może być przygotowany przez wysoką temperaturę Metoda redukcji cieplnej: PB (proszek) + NaNO3 = PBO + NaNO2, PBO produktu jest nierozpuszczalny w wodzie, mieszanina reakcyjna rozpuszcza się w gorącej wodzie, filtrowane i rekrystalizacji w celu uzyskania białej postaci krystalicznej. Azotyn sodu.


Konserwowanie azotynów sodowych: azotyn sodu uwalnia tlen, gdy jest ogrzewany, i rozkłada się w obecności kwasu i traci swoją skuteczność. W związku z tym kontener powinien być zamknięty podczas przechowywania.

Przyczyną zatrucia przez spożycie azotynów sodu jest to, że żelazo zawarte w hemoglobiny w organizmie człowieka jest żelazo żelazne, które mogą łączyć się z tlenem do transportu tlenu do różnych części ciała. Gdy azotyn sodu jest spożywana, reakcja chemiczna występuje we krwi do konwersji hemoglobiny do hemoglobiny żelazowego żelaza. Hemoglobiny żelazowego żelaza nie może przenosić tlenu, powodując zatrucie hipoksji u ludzi.