Metoda ekstrakcji azotanu potasu z gleby azotanowej

Główną zasadą ekstrakcji azotanu potasu z gleby jest zastąpienie jonów sodu w glebie jonami potasu w popiele roślinnym z wytworzeniem azotanu potasu. Ponadto jony węglanowe i jony siarczanowe w popiele są łączone z jonami wapnia i magnezu w glebie, tworząc słabo rozpuszczalną sól i osad, usuwając w ten sposób zanieczyszczenia, takie jak wapń i magnez. Główną reakcją jest
Ca (NO?)? + K? SO? = 2KNO? + CaSO? ↓
Ca (NO?)? + K? CO? = 2KNO? + CaCO? ↓
Mg (NOa) a + K8CO2 = 2KNOa + MgCO2


Sama gleba azotanowa zawiera również azotan potasu. Na koniec różnicę w rozpuszczalności różnych soli stosuje się do kontrolowania temperatury i stężenia, tak aby azotan potasu krystalizował z mieszaniny.