Wprowadzenie chlorku bizmutu

Mówiąc ogólnie, chlorek baru odnosi się do bezwodnego chlorku baru, ponieważ chlorek baru bardzo łatwo wchłania wodę, czyli ma wodę krystaliczną, dlatego należy go szczelnie zamknąć i przechowywać. Chlorek baru i bezwodny chlorek baru są stosowane w wielu aplikacjach, w tym odczynnikach analitycznych, środkach odwadniających, solach baru oraz w branżach takich jak elektronika, oprzyrządowanie i metalurgia. Jest również stosowany do wytwarzania innych materiałów z soli ceru, takich jak wodorotlenek ceru, azotan ceru, węglan ceru i tym podobne.


Ponadto chlorek baru jest również szeroko stosowany w produkcji papieru, barwników, gumy, tworzyw sztucznych, ceramiki, rafinacji ropy naftowej, petrochemii, obróbki cieplnej metali i odsolonej przemysłowej wody chloro-alkalicznej w wewnętrznym opakowaniu worków o wadze 25 kg, 50 kg lub ton.