Chiny Interdye i Chiny Textile Printing odbywać się w Szanghaju April-10-12-Sodium Nitrite

Azotyn sodu jest łatwo rozpuszczalny w wodzie i jest łatwo rozpuszczalny w metanolu itp. I może być stosowany jako zaprawa do barwienia tkanin. Niektóre jedwab i len wykorzystują azotyn sodu jako środek wybielający. Azotyn sodu jest ważnym czynnikiem azotującym, a jego reakcja azotowania z aminą aromatyczną jest jedną z najczęściej stosowanych reakcji w przemyśle barwników. Weclome skontaktuj się z nami.